site02-1

شهدخت

شهدخت، اتاق طبقه اول زندیه است یک پنجره سه دری با شیشه های رنگی دارد که منظره درختان نارنج حیاط را به اتاق دعوت می کنند. این اتاق بسیار کوچک و نقلی است ولی سقف بسیار زیبا و پر تزییناتی دارد.

ابعاد اتاق: 8 متر

ظرفیت: 2 نفره

یک تخت دابل

امکانات اتاق

ممنونم که اطلاعات هر اتاق را می خوانید و بعد در مورد انتخابش تصمیم می گیرید.

[booking_form id=266]

اگر این اتاق را دوست دارید و با خانواده سفر می کنید، می توانید به ایوان زندیه فکر کنید.

این اتاق رو برای سفر تک نفره پیشنهاد می کنم.
محمد بشارده
گردشگر
Ravi Trees-Header