رزرواسیون

 حالا که بناست افتخار میزبانی شما را داشته باشیم، چند نکته از ما داشته باشید:
  •  اتاق های ما تلوزیون ندارند، خواستیم لذت های دیگری جایش داشته باشیم که برایتان خاطره شود.
  •  اتاق هایی که در ان اقامت دارید حداقل متعلق به صد سال قبل است، از این که محدودیت هایش را مدارا می کنید ممنونیم.
  •  ما سعی کردیم ویژگی های هر اتاق را بنویسیم که تصویر روشنی از جایی که در انتظارتان است داشته باشید، گوشه چشمی به امکانات اتاق انتخابیتان داشته باشید.
  •  اگر سه نفرید و اتاق پری جهان ما را دوست دارید، پری جهان و سلما را با هم پیشنهاد می کنیم. با ما تماس بگیرید یک پیشنهاد اعلا برایتان داریم.